[RO] [EN]
Integritatea sistemului judiciar

Integritatea constituie unul dintre principalele elemente de asigurare a încrederii cetățenilor în sistemul de justiție și garanția derulării unor proceduri echitabile.

De-a lungul carierei, judecătorul sau procurorul inevitabil are de-a face cu dileme etice. Dilemele etice nu apar doar atunci când are de o soluționat o anume cauză, ci ele au de-a face și cu modul în care ar trebui să se comporte într-o anumită situație, ce nu are de-a face în mod concret cu soluționarea unei cauze, ci cu statutul de magistrat:

 • Este sau nu etic să participi la botezul unui copil al unui cunoscut interlop din orașul în care locuiești?
 • Este sau nu etic să-l însoţeşti pe soţul tău care este deputat/senator/ ministru la o reuniune unde sunt prezenţi toţi liderii de partid ?
 • Este sau nu etic să le dai consultaţii juridice fraţilor, socrilor, cumnaţilor care au un litigiu?
 • Copilul tău care face sport de performanţă sau care participă la olimpiade ştiinţifice internaţionale, poate fi sponsorizat de diverse firme sau oameni de afaceri?
 • Poți să participi la concursuri/show-uri televizate cu audiență mare publică (gen Master Chef, Vocea României etc.), deși ești judecător sau procuror?
 • Ar trebui sau nu să te abții atunci când avocatul unei părți a fost coordonatorul tău de doctorat?
 • Există incompatibilitate între anumite calități și funcția de magistrat, dacă activitățile desfășurate în acea calitate sunt remunerate, cum ar fi cele de instructor sportiv, membru într-o comisie sportivă de examinare, arbitru?
 • Poți să fii, ca judecător sau procuror, membru al unei Adunări Eparhiale ortodoxe în condițiile în care acest for „aprobă contul de execuție bugetară și bilanțul financiar contabil al eparhiei …”;
 • Poţi să faci parte din consiliul de conducere al unei facultăţi? Poţi să fii şef de catedră la o facultate?
 • Poți să intri în cauze, ca judecător sau procuror, în condițiile în care ai relații foarte apropiate cu avocatul unei părți?

Sunt doar câteva situații reale, care au creat astfel de dileme nu doar pentru cei aflați în astfel de împrejurări, dar și pentru întreaga profesie și chiar pentru societate. Magistratul nu trăiește într-un clopot de sticlă, el este ancorat în social, este parte a relațiilor sociale, așa încât până la urmă aceste situații care apar în viața profesională a unui magistrat sunt situații firești.

Atâta doar că aceste situații trebuie să-și găsească o rezolvare în coordonate etice bine conturate și determinate.

Multe astfel de situații, din păcate, au condus la săvârșirea de către judecători sau procurori a unor fapte de natură disciplinară sau penală, cu consecințe pentru cei care nu au reușit să rezolve dilemele într-un sens corect etic.

Lipsa conștientizării impactului pe care îl poate avea nerespectarea unor cerințe etice, ca și frământările inerente ale judecătorilor și procurorilor corecți care își pun astfel de probleme se datorează în primul rând faptului că magistrații înșiși nu au, de cele mai multe ori, cu cine să se consulte și nicio bază de date pe care să o consulte.

Din acest motiv, s-a simțit nevoia instituirii unui mecanism de consiliere a magistraților în probleme de integritate, dar și asigurarea accesului acestora la o bază de date care să cuprindă practica instituțiilor care au atribuții în domeniu (practica în materia incompatibilităților, în materie disciplinară etc.).

Reţeaua consilierilor de integritate

 • Misiune
 • Scop
 • Confidenţialitate
Misiune

Numărul mare de hotărâri prin care s-a dispus condamnare penală sau sancționarea disciplinară a unor judecători sau procurori, pentru săvârșirea unor fapte care au afectat demnitatea, onoarea și prestigiul justiției, poate reprezenta un element care să conducă la concluzia că, în prezent, în România, nu există un mecanism eficient de prevenire a unor astfel de situații.
În aceste condiții, se impune declanșarea unor dezbateri pe marginea ideii înființării unei rețele de consilieri de etică, la nivelul fiecărei curți de apel, parchete de pe lângă curțile de apel, I.C.C.J. și Parchetul de pe lângă I.C.C.J, elaborarea unui cod de etică autoasumat de sistem, precum și a unui Consiliu de Integritate.
De altfel și la nivel internațional, de mai multe ori s-a recomandat înființarea în cadrul sistemului juridic al statelor a unui sau mai multor organisme sau persoane, care să aibă un  rol consultativ și de consiliere, care să stea la dispoziția judecătorilor/procurorilor ori de câte ori nu sunt siguri dacă o anumită manifestare/activitate este compatibilă sau nu cu statutul lor. Prezența unor astfel de organisme sau persoane ar putea încuraja discuțiile din cadrul sistemului judiciar privind conținutul și semnificația regulilor etice. În orice caz, aceste organisme sau persoane trebuie să urmărească obiective diferite și să fie separate de organismele care dispun sancționarea disciplinară.
Scop
Confidenţialitate
 

Consiliul Superior al Magistraturii

(Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei)

http://www.csm1909.ro

 

Consiliul Judiciar din Olanda


https://www.rechtspraak.nl

 

Ministerul Justiţiei


http://www.just.ro