[RO] [EN]
Integritatea sistemului judiciar

Legislaţie

Internă

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.


extras: [...descarcă

forma integrală: http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/16_08_2012__50933_ro.doc

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

extras: [...descarcă]

forma integrală: http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/29_05_2015__74129_ro.pdf

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

extras: [...descarcă]

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al magistraturii

extras: [...descarcă]

forma integrală: http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/28_10_2014__70315_ro.pdf

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptie. 

extras: [...descarcă]

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

                  extras: [...descarcă]

Codul de procedură civilă

[...mai mult]

Codul de procedură penală

[...mai mult]

Regulament ordine interioară instanțe al instanțelor judecătorești

extras: [...descarcă]

forma integrală: http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/03_08_2015__75518_ro.pdf

Regulament  de ordine interioară parchete

http://www.mpublic.ro/regulament_PICCJ.htm

Regulament de organizare și fucționare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

http://www.diicot.ro/images/documents/legi/regulamentDIICOT-ordin-1226-C-2009-actual_2015.pdf

Regulament de organizare și funcționare al Direcției Naționale Anticorupție

http://www.pna.ro/legislatie.xhtml?sectiune=2&id=7

Regulament de organizare și funcționare Consiliului Superior al Magistraturii -  Hotărârea nr. 326/2005

extras: [...descarcă]

forma integrală: http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/24_09_2015__76064_ro.pdf

Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor la Inspecția Judiciară – Hotărârea nr. 1027/2012

http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/19_12_2012__53365_ro.doc

Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/24_09_2015__76062_ro.doc 

Internaţională

Carta Europeană cu privire la Statutul judecătorului, adoptata de Consiliul Europei, Strasbourg, 8-10 iulie 1998

http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/14_09_2005__53_ro.doc

Proiectul de la Bangalore al Codului de conduită judiciară – 2001 adoptat de Grupul judiciar de întărire a integrităţii magistraţilor, astfel cum a fost revăzut la masa rotundă a preşedinţilor de tribunal, care a avut loc la Palatul Păcii din Haga, 25 -26 noiembrie 2002

                  [...descarcă]

Declarație privind etica judiciară a Adunării Generale a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare  - Londra 2010

[...descarcă]

Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor

http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/23_02_2007__8681_ro.doc

Avizul nr. 2 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind finanţarea şi administrarea instanţelor cu referire la eficienţa sistemului judiciar şi la articolul 6 al Convenţiei europene privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului

       http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/23_02_2007__8680_ro.doc

Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi imparţialităţii

                  http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/23_02_2007__8679_ro.doc

Avizul nr. (2013) 16 privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi adoptat cu ocazia celei de a 14-a reuniune plenară a CCJE (Strasbourg, 13-15 noiembrie 2013)

http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/10_01_2014__64796_ro.docx