[RO] [EN]
Integritatea sistemului judiciar

Discursul domnului Procuror General Nițu Tiberiu,  susţinut în cadrul proiectului „Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar”

Bună dimineața doamnelor si domnilor,

Stimată doamnă Ministru al Justiției,

Stimate domnule Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii,

Stimată doamnă Adjunct al Misiunii diplomatice a Regatului Țărilor de Jos în România,
Stimată doamnă Director al Institutului Național al Magistraturii,
Dragi colegi,

Stimati invitați,
Sunt bucuros că am oportunitatea de a exprima câteva idei referitoare la această importantă temă: integritatea sistemului judiciar și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație.

Înainte de a intra în subiectul propriu-zis [... mai mult]


Discursul domnului judecător Marius Badea Tudose, preşedintele CSM, susţinut cu ocazia deschiderii Conferinţei naţionale pentru prezentarea concluziilor proiectului „Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar” Bucureşti, 27 noiembrie 2015

Distinşi oaspeţi,    
Stimaţi colegi !
Deschid lucrările acestei Conferinţe mulţumind pentru disponibilitatea consecvent manifestată de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos şi de Consiliului Judiciar olandez în susţinerea procesului de reformă a justiţiei din România.
Consolidarea integrităţii sistemului judiciar românesc nu este doar un deziderat naţional, ci şi o aşteptare a Uniunii Europene, a cărei transpunere o regăsim constant în recomandările formulate de Comisia Europeană în cadrul Rapoartelor de evaluare ale Mecanismului de Control şi Verificare instituit la momentul aderării ţării noastre la Uniune. [... mai mult]Conferinţa naţională „Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar” 

Vineri, 27 noiembrie 2015, începând cu ora 09.30, în Aula Institutului Naţional al Magistraturii are loc Conferinţa naţională pentru prezentarea concluziilor proiectului „Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar”, eveniment menit să aducă în prim plan măsurile propuse de experţi români şi olandezi pentru asigurarea integrităţii justiţiei din România. 
Proiectul se derulează în cooperare cu Consiliul Judiciar olandez, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe din Olanda şi Ambasadei Olandei la Bucureşti.
Proiectul are ca ţintă formarea unui corp profesional integru în sistemul judiciar român susţinând necesitatea creării unor mecanisme eficiente de prevenire a manifestărilor şi acţiunilor contrare eticii şi deontologiei profesionale. La nivel naţional, deşi legislaţia oferă repere şi standarde de integritate a sistemului judiciar, lipseşte un sistem funcţional de prevenţie în această materie.
În acest context, începând cu anul 2014, Consiliul Superior al Magistraturii din România, în parteneriat cu Consiliul Judiciar din Olanda, a derulat Proiectul de cooperare „Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar român”, reunind experţi români şi olandezi în scopul cunoaşterii bunelor practici şi identificării celor mai eficiente mijloace de întărire a integrităţii sistemelor judiciare şi magistraţilor din cele două ţări.
Obiectivul general al proiectului este elaborarea unui document relevant privind conduita personalului din sistemul judiciar, care să cuprindă reguli unitare, omogene şi previzibile privind integritatea în cadrul instanţelor, parchetelor şi a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi înfiinţarea unui Consiliu de Integritate şi a unei Reţele de consilieri de integritate. 
Având în vedere că în România actuala reglementare privind integritatea, etica şi deontologia profesională este orientată spre sancţiune, experţii proiectului au acordat o atenţie deosebită necesităţii construirii şi implementării unui sistem funcţional de prevenţie în această materie, ca şi componentă esenţială a unei profesii orientate în special spre satisfacerea unui serviciu public, cel al asigurării unui act de justiţie independent şi imparţial. 
Prima parte a evenimentului este alocată discursurilor introductive susţinute de înalţi reprezentanţi ai sistemului judiciar şi ai Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România, fiind deschisă participării mass media. 
În a doua parte a conferinţei vor fi prezentate propunerile experţilor, vor avea loc workshop-uri şi vor fi  trasate concluziile finale ale reuniunii, precum şi paşii de urmat pentru implementarea efectivă a proiectului. 
În cadrul proiectului a fost dezvoltată pagina web Integritatea sistemului judiciar http://integritate.ifep.ro, unde pot fi vizualizate informaţii privind Reţeaua consilierilor de integritate, jurisprudenţă şi legislaţie în domeniul integrităţii. 
Detalii privind evenimentul, participanţii şi tematicile prezentate  se găsesc în agenda evenimentului.

15 octombrie 2015Întâlnire în cadrul reţelei tribunalelor - Sibiu, 2015

Dezbateri pe marginea ideii înființării unui Consiliu de Integritate, precum a atribuțiilor ulterioare ale rețelei consilierilor de etică.