[RO] [EN]
Integritatea sistemului judiciar

Reţeaua consilierilor de integritate

În cursul anului 2014 a fost încheiat un proiect de cooperare între Consiliul Superior al Magistraturii din România și Consiliul Judiciar din Olanda având ca scop cunoașterea bunelor practici în ce privește integritatea sistemelor judiciare și ale magistraților din cele două țări, precum și identificarea unor noi mijloace, căi de întărire a integrității a magistraților, în special a celor de prevenție a unor fenomene care pot conduce la acte ce știrbesc integritatea acestora. 
Astfel, s-a născut ideea proiectului privind bunele practici legat de integritatea magistraţilor, ştiut fiind că integritatea magistraţilor, pe lângă o justiţie eficientă şi de calitate, se constituie într-unul din principalele elemente de asigurare a încredere a cetăţenilor în justiţie.


Funcționare – câte un consilier de etică sau doi consilieri în cadrul fiecărei curți de apel, parchet de pe lângă curțile de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă ICCJ;

Modalități de desemnare:
a. Alegere de către adunările generale la care să participe toţi judecătorii şi procurorii din raza curţii sau parchetului curţii din rândul judecătorilor/procurorilor cu o reputație profesională deosebită, cu un grad ridicat de integritate morală și abilități de comunicare; 

  • Avantaje: îi conferă autoritate, întrucât se bucură de aprecierea și respectul colegilor; 
  • Dezavantaje: fiind vorba despre o activitate extrajudiciară și bazată pe voluntariat, este posibil ca judecătorii/procurorii să nu-și manifeste disponibilitate pentru exercitarea unor atribuții suplimentare. Există și riscul unei participări reduse a magistraților la adunările generale care, coroborat cu lipsa de interes manifestată de către judecători/procurori în a-și depune candidatura, poate genera alegerea unor persoane care să nu corespundă profilului recomandabil. 

b. Desemnare de către colegiul de conducere al curţilor de apel/parchetelor de pe lângă curţile de apel menționate mai sus din rândul judecătorilor/procurorilor cu o reputație profesională deosebită, cu un grad ridicat de integritate morală și abilități de comunicare;
  • Avantaje: este o procedură mai rapidă, față de cea precedentă;
  • Dezavantaje: fiind vorba despre o activitate extrajudiciară și bazată pe voluntariat, este posibil ca judecătorii/procurorii să nu-și manifeste disponibilitate pentru exercitarea unor atribuții suplimentare;  procedura nu conferă  suficientă autoritate.  

c. Desemnare prin ordin de serviciu de către președinții de curţi de apel, procurii generali ai parchetelor din rândul judecătorilor/procurorilor cu o reputație profesională deosebită, cu un grad ridicat de integritate morală și abilități de comunicare; 
  • Avantaje: este o procedură mult mai rapidă decât cele de mai sus, nu necesită, în mod obligatoriu, acordul persoanei desemnate.
  • Dezavantaje: nu-i conferă autoritate, este posibil ca persoana desemnată să nu dorească să se implice deplin în activitățile pe care trebuie să le desfășoare, iar procedura de desemnare nu oferă suficientă independență față de conducerea instanței.

d. Selectare de către INM.
  • Avantaje: calitățile necesare pentru a îndeplini această activitate sunt analizate și decise de către o comisie de experți în domeniu;
  • Dezavantaje: este o procedură greoaie, care necesită timp, fiind vorba despre o activitate extrajudiciară și bazată pe voluntariat, este posibil ca judecătorii/procurorii să nu-și manifeste disponibilitate pentru exercitarea unor atribuții suplimentare; nu-i conferă autoritate deplină în rândul colegilor.